Wykaz czasopism

Kontakt | Contact:

Społeczna Akademia Nauk
ul. Kilińskiego 109, 90-011 Łódź
tel./fax: (042) 676 25 29 wew. 339
e-mail: wydawnictwo@spoleczna.plRedaktor naczelny | Editor-in-Chief

prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski
gignatowski@san.edu.pl

Sekretarz redakcji | Assistant to the Editor

dr Ewa Stroińska
estroinska@san.edu.pl