Wykaz czasopism

Komitet redakcyjny | Editorial Board

prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski  - Redaktor naczelny | Editor-in-Chief
dr Ewa Stroińska – sekretarz redakcji | Assistant to the Editor

prof. dr hab. Bogusław Sułkowski – Redaktor tematyczny | Managing Editor
prof. dr hab. Zygfryd Juczyński – Redaktor tematyczny | Managing Editor
prof. dr hab. Henryk Cudak – Redaktor tematyczny | Managing Editor
dr Adam Gogacz – Redaktor tematyczny | Managing Editor
dr Renata Jagodzińska – Redaktor tematyczny | Managing Editor
dr Grzegorz Mnich – Redaktor tematyczny | Managing Editor
dr Aneta Parkes - Redaktor tematyczny | Managing Editor
dr Michał Skorzycki – Redaktor tematyczny | Managing Editor
dr Justyna Trippner-Hrabi – Redaktor tematyczny | Managing Editor
dr Dorota Świeczewska – Redaktor statystyczny
mgr Agnieszka Zytka – Redaktor językowy, techniczny | Language ..... Editor (English)
mgr Dominika Świech – Redaktor językowy, techniczny | Language ..... Editor (English)
dr Katarzyna Małecka – Redaktor językowy (język angielski) | Language Editor (English)
dr Halina Majer – Redaktor językowy (język angielski) | Language Editor (English)
dr Thomas P. Massey – Redaktor językowy (język angielski) | Language Editor (English)