Wykaz czasopism

Rada programowa | Advisory Board

Redaktor Naczelny

Grzegorz Ignatowski – Społeczna Akademia Nauk


Sekretarz Redakcji

Ewa Stroińska – Społeczna Akademia Nauk

 

Rada Naukowa Dyskursów o Kulturze

Jolanta Kopka (Przewodniczący - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)

Karel Rydl (Pardubice University)
Santhiram Raman (School of Education, Languages & Communications)
Arthur Ellis (Seattle Pacific University)
Shunji Tanabe (Kanazawa University)
Reinhard Golz (Otto Guericke Magdeburg University)
Patrick Boumard (Universite Europeenne de Bretagne)
Danuta Walczak-Duraj (Uniwersytet Łódzki)
Krzysztof Konecki (Uniwersytet Łódzki)
Sławomir Partycki (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Krzysztof Andrzejczak (Społeczna Akademia Nauk)
Ryszard Kucha (Społeczna Akademia Nauk)
Marcela Rebeca Contreras Loera (Universidad de Occidente)
Aída Alvarado Bornego (Universidad de Occidente)
Joanna Michlic (University of Brystol)


Wydawca

Społeczna Akademia Nauk
ul. Kilińskiego 109, 90-011 Łódź
tel./fax: (042) 676 25 29 wew. 339
e-mail: wydawnictwo@spoleczna.pl